Polska

Montaż chłodni wody barometrycznej wraz z orurowaniem w Cukrowni Miejska Górka

W cukrowni Miejska Górka wykonaliśmy podczas montażu chłodni barometrycznej wraz z rurociągami i słupami wsporczymi czynności takie jak:

  • wykonanie oraz montaż słupów wsporczych pod rurociągi,
  • instalacja elementów takich jak: rurociągi o średnicach od 108 mm – 606,9 mm, pomp, filtrów, przepustnic, wymienników ciepła,
  • stworzenie oraz montaż kolektorów przy rurociągach do i z chłodni wody barometrycznej